മൾട്ടി-ചാനൽ ഡിജി സീരീസ്

 • Multi-Channel DGseries

  മൾട്ടി-ചാനൽ ഡിജി സീരീസ്

  കൃത്യമായ മൈക്രോ ഫ്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ

  ട്യൂബ് അമർത്തുന്ന വിടവ് റാച്ചെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക

  6 റോളറുകൾ: ഉയർന്ന ഒഴുക്ക്;10 റോളറുകൾ: താഴ്ന്ന പൾസേഷൻ

  സ്വതന്ത്ര കാട്രിഡ്ജ്: POM കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, മോടിയുള്ളതും മികച്ചതുമായ രാസ അനുയോജ്യത